В Н Я

Вidzisz, grażdaнka jest нiesamoвicie przyяzнa. Jest яk płyвaнie kaяkiem на нieвysokich falach, в dodatku z вiatrem – praвie нie możнa się вyвrócić, ale нie вolнo zgubić вiosła.

 

Zоsтаńмy pрzy вąткu воdy i каякóв. Ciекавe як dаleкo в głąb Рoсji мożнa dopłyнąć мając в кaякu zaledвie мały plecaк, вypchaнy po bрzegi кoнсeрвaмi. Podрóż poвiннa сię скończyć врaz z zaкończeнieм всzyсткiсh яdalнych рzeczy якie мaмy pod рęкą, lub врaz ze сpoткaнieм pierвсzego рóвнie głodнego як мy рoсyjскiego нiedźвiedzia.