У И Й

Kliknij tutaj, aby pobrać mapę myśli do tego odcinka.

Иstotny йest fakt, że Rosйę zamиeszkуje nиemało lуdzи. Ponad 140 mиlиonуw – to nиemało, ale z уmиarem. Można by tam zmиeścиć jeszcze dуżo dуżo wиęcej, tylko komу chcиałoby sиę żyć na jakиchś Syberиach? Zamиeszkиwanиe w nиektуrych częścиach Rosйи йest йak smartfon bez pokrowca, nиby da sиę bezpиecznиe korzystać bez, ale и tak każdy wolи z pokrowcem.

Рося ест не тyлко нaйвиęкsza и pod виелома вzgлędaми нaйbaрdzиeй ниepoйęтa, aлe тaкże pиeрвsza, pиoниeрскa в виeлу рóżнyх przypadкaх. Кażdy нa przyклad ве, że тo Рoсянин, Jурий Gagaрин byл pиeрвszyм czлoвиекиeм в кoсмoсиe. Нaтoмиaст невиeлу слyszaлo o тyм, że Gagaрин бyл czлoвиeкieм, ктурy не тyлкo яко pервszy poлecиaл в космос, aлe тeż яко pиeрвszy врócил z кoсмoсу на zиeмиę.

 

Przetłumacz na język polski:

This quiz no longer exists