Czas przeszły Preterito Perfecto – czasowniki nieregularne 2