Czas przeszły Pretérito Perfecto – czasowniki nieregularne -ído