Czy jesteś “confident” ? 4 przymiotniki związane z pewnością siebie