‘DE’ określające przynależność, własność, posiadanie