Nagranie 13 – Pałace pamięci – cz. 1 – wprowadzenie