Nagranie 9 – Reguły dotyczące tworzenia obrazów cz. 2