Stopniowanie przymiotników – stopień równy.

https://vimeo.com/447369371