Zwroty “I think” . . . jak wygłaszać swoja opinię.