Епізод №77: Laptop

Я шукала

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Ноутбук

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Страшно

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Діяти

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Пам'ять

Dobrze! Błędna odpowiedź!

На робочому столі

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Він лежить

Dobrze! Błędna odpowiedź!