Епізод №84: Śpiewać czy tańczyć?

Спочатку

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Кінець

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Важко

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Легко

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Я вмію

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Ти співаєш

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Я вожу машину

Dobrze! Błędna odpowiedź!