Епізод №95: Podlać kwiaty

Гірше

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Набагато краще

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Одужала

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Захворіти

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Сусідка

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Дерево

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Підливати

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Прибирати

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Наприклад

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Запам'ятаєш

Dobrze! Błędna odpowiedź!