Подкаст 12

Як твої справи?

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Погано

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Вчора

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Також

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Бути

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Було

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Разом

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Ввечорі

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Cьогодні

Dobrze! Błędna odpowiedź!