podcast 18 kolor

Про що говорите?

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Вона читає

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Ти шукаєш

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Всюди

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Ти спробуєш

Dobrze! Błędna odpowiedź!

Моя улюблена

Dobrze! Błędna odpowiedź!