K M T A O

 

Kliknij tutaj, aby pobrać mapę myśli do tego odcinka.

 

Przed Тobą кąciк cieкawosтeк o Rosji, zwariowanych мeтafor, przenośni i innych poкręconych figur reтorycznych, a wszysткo тo dla uтrwalenia rosyjsкiego alfabeтu. W pierwszyм тeкście spryтnie podмieniliśмy na rosyjsкie тe liтery, ктóre właśnie pojawiły się na filмiкu. Naprawdę wyмagało тo spryтu 🙂 Naтoмiasт w drugiм тeкście podмienione będą wszysткie liтery, ктóre doтąd poznałeś. Opanujesz dzięкi тeмu nie тylкo alfabeт, ale тeż niecodzienną szтuкę czyтania zapisanych rosyjsкiмi buкwaмi słów, ктórych nie zrozuмieją naweт najbardziej zaтwardziali Rosjanie 😉

 

Przetłumacz na język polski:

This quiz no longer exists